O Asonore

Ako sa Asonor® používa?      Prečo chrápeme?      Lekár      Kvalita života      Liečba chrápania      Certifikát     

Lekárska informácia

Asonor® bol v 80-tych rokoch vyvinutý niekoľkými poprednými spoločnosťami a vedcami vo farmaceutickom priemysle.

Cieľom bolo vyvinúť produkt, ktorý by zákazníkov uspokojil bez toho, aby od produktu ustúpili. Takto sme boli schopní dosiahnuť najvyššiu úroveň účinku produktu a rovnako sme sa museli uistiť o neprítomnosti nepriaznivých účinkov produktu.

Účinnosť Asonoru je klinicky dokázaná komplexnými klinickými štúdiami vykonanými poprednými odborníkmi a univerzitnými nemocnicami v Londýne a Copenhagene. Zvukové testy, meranie krvného tlaku a výpovede pacientov dokazujú, že 70% testovaných ľudí pocítilo značné pozitívne zmeny v chrápaní, alebo sa počas testovacieho obdobia chrápanie u týchto ľudí vôbec nevyskytlo.

Na zvyšné percento testovaných ľudí mal Asonor nízku alebo takmer žiadnu účinnosť. Avšak výpovede tejto skupiny ľudí dokázali, že tento produkt pomohol ľuďom, ktorí často trpeli suchou sliznicou v hrdle.

Podľa nášho názoru je Asonor najlepší a najjednoduchší prípravok, ktorý je na trhu dostupný. Množstvo ľudí je s produktom spokojných a len málo z nich ho prestalo užívať. Naopak máme veľmi vysokú pozitívnu spätnú väzbu zo strany zákazníkov.

Kvôli týmto pozitívnym výsledkom s naším produktom, rozhodli sme sa sústrediť informácie od ušno-nosno-krčných špecialistov a všeobecných lekárov.

Asonor je určený pacientom, ktorí trpia bežným až chronickým chrápaním. Títo pacienti často pociťujú únavu počas dňa alebo suchú sliznicu a vysoký krvný tlak.

Pacientom je zvyčajne muž nad 35 rokov žijúci nezdravým životným štýlom (stres, fajčenie, alkohol a nezdravé jedlo). Okrem toho zisťujeme, že čoraz viac žien trpí chrápaním.

Asonor je alternatíva liečby laserom a spánku s „prístrojmi“, ktoré sa počas noci zavádzajú do úst a nosa. Veľa našich užívateľov prípravku Asonor sa sťažovalo, že tieto „prístroje“ sú nepohodlné.

Okrem toho, existuje určité riziko, že liečba laserom spôsobí vedľajšie nepriaznivé účinky, ktoré sa nedajú liečiť.

Okrem toho medzinárodný výskum ukazuje, že ľudia, ktorí chrápu, majú zníženú kvalitu života a sú ohrození kardiovaskulárnymi ochoreniami, vysokým krvným tlakom, stresom, zníženým sexuálnym výkonom, apnoickou pauzou, bolesťami hlavy a predčasnou smrťou.