O Asonore

Ako sa Asonor® používa?      Prečo chrápeme?      Lekár      Kvalita života      Liečba chrápania      Certifikát     

Chrápanie, nepokojný spánok a kvalita života

Fakty o chrápaní

Chrápanie môže zabiť váš sexuálny život.

Podľa prieskumov chrápanie ničí sexuálny život jedného zo štyroch manželských párov. 25% párov spí oddelene, aby sa vyhli nepríjemnému zvuku, ktorý chrápanie prináša, zatiaľ čo polovica pripúšťa negatívny vplyv chrápania na ich spoločný život.

Nosový sprej Asonor® sú klinicky podložené

Nosový sprej Asonor sú klinicky podložené komplexnými klinickými štúdiami vykonanými poprednými odborníkmi a univerzitnými nemocnicami v Londýne a Copenhagene. Výsledky výskumov spolu so spätnou väzbou zákazníkov ukázali, že chrápanie bolo eliminované, alebo podstatne znížené u troch osôb zo štyroch.

Medzinárodný výskum dokazuje, že ľudia, ktorí chrápu, majú podstatne zníženú kvalitu života.

Chrápanie môže mať za následok zníženú kvalitu života vo forme kardiovaskulárnych chorôb, vysokého krvného tlaku a predčasnej smrti.

U žien, ktoré chrápu, je riziko vzniku kardiovaskulárnych chorôb dvojnásobné.

Americký výskum o chrápaní a vážnych kardiovaskulárnych chorobách vykonaný medzi 72.000 zdravotnými sestrami, ktorý riadil Dr. Frank Hu z univerzity Harvard School of Public Health v Bostone, Massachusetts, ukazuje podstatne zvýšené riziko kardiovaskulárnych ochorení medzi ženami, ktoré chrápu.

Ľudia, ktorí chrápu, trpia bolesťami hlavy a migrénami trikrát viac.

Skupina vedcov z inštitútu National Institute of Aging v Marylande sledovala notorické chrápanie 206 osôb s chronickými bolesťami hlavy a 507 osôb s občasnými bolesťami hlavy. Celkovo sa notorické chrápanie vyskytovalo 3 krát viac u pacientov s bolesťami hlavy než u pacientov, ktorí boli v skupine kontrolovaných pacientov.

Sexuálna výkonnosť ľudí, ktorí chrápu, je nepriaznivo ovplyvnená.

Anglický prieskum Dr.Madaniho,-u 5.000 ľudí ktorí chrápu, dokazuje zníženú sexuálnu výkonnosť.

Chrápanie sa spája s rizikom následných chorôb medzi tehotnými ženami.

Austrálsky výskum naznačuje spojitosť medzi chrápaním a zvýšeným rizikom následných chorôb medzi tehotnými ženami.

U chronicky chrápajúceho človeka môže vzniknúť syndróm obštrukčného apnoe (OSAS).

Štúdie dokazujú, že u väčšiny pacientov s chronickým chrápaním môžu vzniknúť poškodenia hltanových aferentných a eferentných nervových vlákien. Tieto poškodenia môžu spôsobiť zlyhanie horných dýchacích ciest pri OSAS. Nakoľko nie je známe, u ktorého chronicky chrápajúceho človeka môže vzniknúť OSAS, odporúča sa včasná liečba chrápania.

Manžel a otec umrel po operácii chrápania.

Nór Knut Edland sa rozhodol, že sa dá operovať, aby sa zbavil chrápania. Deväť dní po operácii manžel a otec umrel.