Keď chrápe dieťa

Autor článku: Asonor

Ešte pred niekoľkými rokmi sa chrápaniu detí nevenovala dostatočná pozornosť. Ak dieťa chrápalo, rodičia dávali pozor len na to, aby u dieťaťa nedochádzalo k výpadkom dýchania počas spánku.

Chrápe dieťaV uplynulých rokoch však prebehlo viac výskumov a ankiet zameraných na túto tému. Tie dokázali, že ak dieťa chrápe, môže to mať negatívny vplyv na jeho vývoj, dokonca to môže viesť až k postihnutiu niektorých orgánov tela.

Výskum odhalil, že v prípade chrápajúcich detí je dĺžka hlbokého spánku REM oveľa kratšia. Práve v tejto fáze spánku sa regenerujú určité časti mozgu. Ak dieťa chrápe čo i len trochu, hoci nie každý deň, v takom prípade táto regenerácia nie je úplná, čo vedie k únave. Keď dieťa chrápe 3-4-krát týždenne, regenerácia mozgu je ohrozená, a môže to viesť k postihnutiu niektorých orgánov tela.

Pokiaľ by ste chceli čítať články súvisiace s touto témou, kliknite na kľúčové slová: Metódy na odstránenie chrápania | Nebezpečenstvo chrápania

Počas výskumov skúmali viacero chrápajúcich a aj nechrápajúcich malých detí. Na základe pozorovaní dospeli k záveru, že chrápajúce deti v určitých činnostiach zaostávali. V prípade detí, ktoré pravidelne chrápu, boli častejšie aj problémy so správaním. Takými problémami sú hyperaktivita, depresie, výpadky pozornosti, problémy s integráciou. Tento výsledok je v podstate logický, pretože ak dieťa chrápe, tak sa nemôže plne zregenerovať a určitý stupeň únavy a nevyspatosti môže byť trvalý, čo môže jednoznačne viesť k vyššie uvedeným problémom so správaním.

Hore uvedené výsledky výskumu – čiže skúmané problémy - sa vzťahujú len na deti, ktoré chrápu. Treba si však uvedomiť, že v súčasnosti je pre malé deti takmer charakteristická konštantná nevyspatosť. To je čiastočne spôsobené tým, že veľakrát už menej ako trojročné deti musia skoro vstávať a už od mladšieho školského veku sú na ne kladené veľmi vysoké očakávania, čo ide na úkor oddychu. V ďalších školských rokoch sa to ešte znásobuje.

Môže to byť jedným z dôvodov, prečo dieťa chrápe, ale nie vždy je to jediný dôvod. Môže ísť aj o kombinovaný účinok niekoľkých faktorov, čo vedie k nepriaznivým vplyvom na zdravie dieťaťa.

Na základe vyššie uvedeného sú rodičia povinní konať nielen vtedy, keď ich dieťa chrápe do tej miery, že má v noci problémy s dýchaním, ale v akomkoľvek prípade chrápania, nakoľko vyvíjajúci sa organizmus sa potrebuje plne zotaviť. Zvyčajným dôvodom chrápania je alergia, čo sa ľahko lieči, ale každopádne je potrebné zistiť dôvod chrápania, aby sa zaistil normálny vývoj dieťaťa.

Zľava na štartovacieho balíčka

V prípade požiadavky na zľavu štartovacieho balíčka kliknete sem.

Ak sa chcete dočítať viac o danej téme, prosím kliknite na slovo

Ďalšie zaujímavé články

Zákaznícka služba

V prípade akých koľvek otázok ma môžete kontaktovať na: servis@asonor.org
035 77 11 453
0903 125 125
v čase 8:00-16:30

Asonor® proti chrápaniu
Asonor® proti chrápaniu

Prestaňte chrápať!
Zlepšite si kvalitu vášho života...

Garancia vrátenia peňazí

Dánsky vynález